آنالیز مواد‌ Melamine پتروشیمی خراسان

آنالیز مواد‌ Melamine پتروشیمی خراسان

اطلاعات کلی

نام گرید

Melamine
تولیدکننده پتروشیمی خراسان
دسته‌ها مواد شیمیایی، آمین، کریستال ملامین


خواص 
فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Ash Content 0.03 WT.% Maximum Value ISO 7105
Color 20 APHA Maximum Value ISO 7106
Moisture Content 0.1 WT.% Maximum Value  
Purity 99.8 WT.% Minimum Value  

نظرات کاربران