اطلاعیه مهم درباره صندوق‌های بورسی منتشر شد

اطلاعیه مهم درباره صندوق‌های بورسی منتشر شد

بورس تهران اطلاعیه مهمی در خصوص معاملات واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتشر کرد.

سرمایه‌گذاران در انجام معاملات خود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در نظر داشته باشند که خالص ارزش دارایی‌های هر صندوق با نام NAV ابطال در بخش مربوطه در سایت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران (TSE.IR) و مدیریت فناوری اطلاعات بورس تهران (TSETMC.COM) و نیز سایت صندوق نمایش داده می‌شود. معامله واحدهای این نوع از صندوق‌ها با فاصله قیمتی از NAV احتمال ایجاد زیان برای خریداران را به همراه خواهد داشت.

هر چه فاصله قیمت معامله هر واحد از NAV صندوق بیشتر باشد، ریسک ایجاد زیان برای سرمایه‌گذار بسیار بیشتر خواهد بود. از این‌رو سرمایه‌گذاران قبل از معامله واحدهای صندوق (دارا یکم) و سایر صندوق‌های قابل معامله در بورس تهران، حتما قیمت معامله خود را با NAV صندوق مد نظر مقایسه نموده و معاملات خود را در قیمت نزدیک به NAV به انجام رسانند.

 تجارت‌نیوز

نظرات کاربران