افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با یک و ۶۹ صدم درصد افزایش به ۵۶ دلار و ۱۰ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با یک و ۲۷ صدم درصد افزایش

به ۶۱ دلار و ۲۶ سنت رسید.

 

بهای طلا نیز با ۴۸ صدم درصد افزایش به ۴۶ دلار و ۶۴ سنت در هر گرم رسید.

 

 ایلنا

نظرات کاربران