اعتراض هالک بانک ترکیه به تحریم های ایران

اعتراض هالک بانک ترکیه به تحریم های ایران

بانک دولتی هالک‌بانک ترکیه به دنبال لغو و مختومه کردن پرونده خود در دادگاهی در آمریکاست که این بانک را به کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکایی متهم کرده است.

به نقل از بلومبرگ، از زمانی که این پرونده در ماه گذشته در دادگاهی در آمریکا تشکیل شد هالک بانک از پاسخگویی به اتهامات خودداری کرده است. اما وکیل این بانک در هفته جاری در دادگاه منهتن اوراقی را پر کرده است که به استناد آن به دنبال رد اتهامات و مختومه کردن این پرونده است.

وکیل بانک ترکیه ای همچنین گفته است که این بانک خواستار اعلام عدم صلاحیت ریچارد برمن، قاضی آمریکایی شده است که پیشتر اداره پرونده‌ای در همین خصوص را بر عهده داشته و بازهم مسئول بررسی این پرونده نیز شده است.

با این‌حال هالک بانک همچنان از پذیرش فراخوان‌های دادگاه یا پذیرش صلاحیت این دادگاه امتناع می‌کند. وکیل بانک ترکیه‌ای در اعتراض خود اعلام کرده که امریکا صلاحیت قضایی رسیدگی به پرونده این بانک را ندارد چراکه هالک بانک حضور فیزیکی یا عملیاتی در امریکا ندارد.

به گفته وکیل بانک ترکیه ای، هالک بانک معتقد است که رسیدگی به اتهامات مطرح شده در صلاحیت قضایی آمریکا نیست.

باوجودی که پرونده اتهامات بانک ترکیه‌ای سال‌هاست مطرح شده، اما فشارها درخصوص این پرونده پس از عملیات نظامی ترک‌ها در شمال سوریه تشدید شده و مقام‌های هالک بانک و دولت ترکیه مدعی شده‌اند که اتهام‌های مطرح شده با انگیزه سیاسی بوده است./ ایبِنا

نظرات کاربران