نشست تبیین فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و چگونگی ورود به بازار عمان

نشست تبیین فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و چگونگی ورود به بازار عمان

اتاق ایران و عمان باتوجه به توجه ویژه فعالان اقتصادی ایران به کشور عمان و همچنین عدم اطلاع کافی فعالان اقتصادی ایران از قوانین و مقررات و دیگر شرایط تجاری این کشور، نشستی برگزار می‌نماید.

اتاق ایران و عمان باتوجه به توجه ویژه فعالان اقتصادی ایران به کشور عمان و همچنین عدم اطلاع کافی فعالان اقتصادی ایران از قوانین و مقررات و دیگر شرایط تجاری این کشور، نشستی برگزار می‌نماید.

 

زمان برگزاری: شنبه 23 شهریور

نظرات کاربران