رشد ۳۰ درصدی تولید محصولات پتروشیمی

رشد ۳۰ درصدی تولید محصولات پتروشیمی

آمارها حاکی از افزایش ۳۰ درصدی تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۲ است.

خلاصه عملکرد دولت یازدهم و دوره دو ساله دولت دوازدهم که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده نشان می‌دهد که تولید در بخش پتروشیمی نیز در این سال‌ها ۳۰ درصد رشد داشته است، به‌طوری‌که تولید محصولات این صنعت در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده است.

نظرات کاربران