عبور شاخص از مرز ۲۶۱ هزار واحدی

عبور شاخص از مرز ۲۶۱ هزار واحدی

براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با حرکت در مدار افزایشی با رشد ۴۲۹۴ واحدی به ۲۶۱ هزار و ۳۹۱ واحد رسید.

براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با حرکت در مدار افزایشی با رشد ۴۲۹۴ واحدی به ۲۶۱ هزار و ۳۹۱ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با افزایش هزار و ۱۰۷ واحدی به ۶۸ هزار و ۲۷۲ واحد رسید.

شاخص بازار اول بورس با افزایش ۳ هزار و ۸۳۸ واحدی به رقم ۱۹۰ هزار و ۲۲۶ واحد و شاخص بازار دوم بورس با افزایش ۵ هزار و ۵۳۹ واحدی به رقم ۵۳۰ هزار و ۴۳۹ واحد رسید.

همچنین نمادهای فولاد، همراه، اخابر، کگل، فملی، شبندر و ومعادن به ترتیب با افزایش ۳۸۹، ۳۱۱، ۲۸۴، ۲۵۳، ۲۱۰، ۱۷۴ و ۱۵۱ واحدی بیشترین اثر افزایشی را در شاخص بورس را داشته‌اند.

نمادهای پربیننده امروز معامله‌گران بورس شامل خساپا، وتجارت، رمپنا، ثنوسا ، فولاد، های‌وب و جم پیلن بوده‌اند.

همچنین، فرابورس ایران با افزایش ۵۰ واحدی به رقم ۳ هزار و ۵۱۷ واحد رسید.

نظرات کاربران