عرضه های محصولات شیمیایی در بورس کالا (چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸) اعلام شد / افزایش دی اتیل هگزانول

عرضه های محصولات شیمیایی در بورس کالا (چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸) اعلام شد / افزایش دی اتیل هگزانول

عرضه های محصولات شیمیایی در بورس کالا اعلام شد.

عرضه های محصولات شیمیایی در بورس کالا (چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸) اعلام شد.

 

باتوجه به التهابات اخیر DOP و دی اتیل هگزانول، پتروشیمی شازند حدود ۱۷۰۰ تن عرضه کرد که کف عرضه این مواد حدود ۱۱۰۰ تن است. اگر شازند این روند را ادامه بدهد انتظار می‌رود که آرامش به بازار روغن DOP برگردد. 

 

بورس

نظرات کاربران