بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 28743 16.00 (0.06%) 29305 28682 12 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 28541 19.00 (0.07%) 29315 28470 9 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3421 2.00 (0.06%) 3540 3421 11 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 50441.07 27.51 (0.05%) 50941.17 50340.97 8 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 4002 1.00 (0.02%) 4086 4001 2 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 417 1.00 (0.24%) 418 410 1 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 6719 2.00 (0.03%) 6722 6616 55 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 14381 7.00 (0.05%) 14396 13977 1 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8444 2.00 (0.02%) 8456 8309 1 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5903 6.00 (0.1%) 5912 5802 1 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 32086 23.00 (0.07%) 32109 31610 7 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 3875 5.00 (0.13%) 3880 3838 7 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 12844 33.00 (0.26%) 12995 12801 7 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 3785 1.00 (0.03%) 3787 3732 7 دقیقه پیش