بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21673.92 5.18 (0.02%) 21673.92 21414.5 3 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 28402.16 1.77 (0.01%) 28475.94 28320.02 36 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 2888.93 0.24 (0.01%) 2896.42 2884.01 1 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 38081.51 36.74 (0.1%) 38138.56 37942.88 3 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3352.67 0.15 (0%) 3354.69 3340.78 3 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 387.74 0.00 (0%) 387.74 387.74 9 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7514.93 0.00 (0%) 7514.93 7514.93 9 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12289.4 0.00 (0%) 12289.4 12289.4 9 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9163.5 0.00 (0%) 9163.5 9163.5 9 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5567.02 0.00 (0%) 5567.02 5567.02 9 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 27171.9 0.41 (0%) 27172.31 27151.61 9 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2985.03 0.01 (0%) 2986.05 2982.61 9 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 8204.14 0.82 (0.01%) 8206.01 8197.17 9 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3086.85 0.10 (0%) 3087.42 3084.63 3 دقیقه پیش