بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21207.92 4.64 (0.02%) 21301.73 21160.43 4 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 27702.03 8.65 (0.03%) 27813.13 27671.4 4 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 2885.4 3.86 (0.13%) 2888.29 2865.53 4 دقیقه پیش
Sensex بورس جهانی 39352.67 0.00 (0%) 39352.67 39352.67 7 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3242.76 2.35 (0.07%) 3253.64 3236.14 4 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 377.46 0.00 (0%) 377.46 377.46 7 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7310.88 0.00 (0%) 7310.88 7310.88 7 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12041.29 0.00 (0%) 12041.29 12041.29 7 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9199.7 0.00 (0%) 9199.7 9199.7 7 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5358.59 0.00 (0%) 5358.59 5358.59 7 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 25679.9 0.14 (0%) 25693.83 25659.09 7 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2840.23 0.03 (0%) 2841.78 2837.95 7 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7702.38 4.59 (0.06%) 7711.23 7702.03 7 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2963.62 0.30 (0.01%) 2964.49 2961.99 4 دقیقه پیش