بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21566.85 14.28 (0.07%) 21584.56 21425.79 11 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 29466.28 37.24 (0.13%) 29469.62 29326.99 9 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3090.98 1.28 (0.04%) 3112.93 3077.43 10 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 38363.47 28.17 (0.07%) 38391.64 38088.35 7 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3422.73 0.08 (0%) 3424.27 3412.53 24 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 384.29 0.02 (0.01%) 385.31 382.11 3 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7324 6.54 (0.09%) 7348.92 7299.19 6 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 11788.41 2.32 (0.02%) 11821.99 11652.31 6 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9492.3 7.20 (0.08%) 9531.2 9409.1 3 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 5425.9 0.54 (0.01%) 5442.97 5404.64 6 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 25954.92 4.32 (0.02%) 26105.74 25914.1 3 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 2838.44 0.78 (0.03%) 2852 2832.94 3 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 7732.87 2.67 (0.03%) 7767.04 7714.48 3 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 3048.27 1.14 (0.04%) 3058.18 3039.64 3 دقیقه پیش