بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 26645 0.00 (0%) 26666 26449 2 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 26895 0.00 (0%) 27028 26725 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3408 0.00 (0%) 3408 3365 2 روز پیش
Sensex بورس جهانی 44149.72 0.00 (0%) 44365.75 44052.13 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3705 0.00 (0%) 3709 3333 2 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 393 0.00 (0%) 394 391 2 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 6368 0.00 (0%) 6375 6302 2 روز پیش
DAX بورس جهانی 13336 0.00 (0%) 13359 13284 2 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8191 0.00 (0%) 8191 8067 2 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 5598 0.00 (0%) 5612 5557 2 روز پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 29910 0.00 (0%) 30012 29839 2 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 3638 0.00 (0%) 3638 3638 19 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 12206 0.00 (0%) 12235 12094 2 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3407 0.00 (0%) 3407 3406 2 روز پیش