بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 22930.36 0.00 (0%) 22930.36 22930.36 2 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 31047.91 0.00 (0%) 31047.91 31047.91 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3193.3 0.00 (0%) 3193.3 3193.3 2 روز پیش
Sensex بورس جهانی 34848.3 0.00 (0%) 34848.3 34848.3 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3596.36 0.00 (0%) 3596.36 3596.36 2 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 394.67 0.00 (0%) 394.67 394.67 2 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7778.79 0.00 (0%) 7778.79 7778.79 2 روز پیش
DAX بورس جهانی 13077.72 0.00 (0%) 13077.72 13077.72 2 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 10112.4 0.00 (0%) 10112.4 10112.4 2 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 5614.51 0.00 (0%) 5614.51 5614.51 2 روز پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 24715.09 0.00 (0%) 24715.09 24715.09 22 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2712.97 0.00 (0%) 2712.97 2712.97 22 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7354.34 0.00 (0%) 7354.34 7354.34 22 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3086.59 0.00 (0%) 3086.59 3086.59 22 ساعت پیش