بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 19393.54 0.00 (0%) 19413.3 19196.42 11 ماه پیش
Hang Seng بورس جهانی 23803.69 0.00 (0%) 23849.22 23734.52 11 ماه پیش
Shanghai بورس جهانی 3246.93 0.00 (0%) 3258.32 3238.66 11 ماه پیش
Sensex بورس جهانی 28921.48 0.00 (0%) 28989.95 28842.32 11 ماه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3175.57 0.00 (0%) 3180.3 3167.97 11 ماه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 370.24 0.00 (0%) 370.71 369.18 11 ماه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7263.44 0.00 (0%) 7283.2 7247.24 11 ماه پیش
DAX بورس جهانی 11834.41 0.00 (0%) 11851.94 11783.65 11 ماه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9555.5 0.00 (0%) 9569.8 9484.5 11 ماه پیش
CAC 40 بورس جهانی 4858.58 0.00 (0%) 4865.58 4836.91 11 ماه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 20812.24 0.00 (0%) 20812.24 20812.24 11 ماه پیش
S&P 500 بورس جهانی 2363.64 0.00 (0%) 2363.64 2363.64 11 ماه پیش
Nasdaq بورس جهانی 5825.44 0.00 (0%) 5825.44 5825.44 11 ماه پیش
GlobalDow بورس جهانی 2653.93 0.00 (0%) 2661.24 2653.18 11 ماه پیش