# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 ارز آزاد (بازار) 10,000 350500 تومان 500 (0.14%) 350500 350500 49 دقیقه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی ده هزار ین ژاپن / ارز آزاد (بازار)