# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی تبریز 171187 0 (0%) - - 11 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 / پتروشیمی تبریز