# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی رازی 28555 0 (0%) - - 8 ماه پیش
2 پتروشیمی پردیس 28555 0 (0%) - - 8 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره گرانول / پتروشیمی پردیس