# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کارون 215737 0 (0%) - - 6 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک / پتروشیمی کارون