# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 121184 0 (0%) - - 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی شمش آلیاژ 380/3 / آلومینیوم ایران(ایرالکو)