# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خراسان 30836 0 (0%) - - 9 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره پریل / پتروشیمی خراسان