# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کرمانشاه 22339 0 (0%) - - 1 هفته پیش
2 پتروشیمی پردیس 22339 0 (0%) - - 1 هفته پیش
3 پتروشیمی رازی 22339 0 (0%) - - 1 هفته پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره گرانول / پتروشیمی پردیس