# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کرمانشاه 19770 0 (0%) - - 5 روز پیش
2 پتروشیمی پردیس 19770 0 (0%) - - 5 روز پیش
3 پتروشیمی رازی 19770 0 (0%) - - 5 روز پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره گرانول / پتروشیمی پردیس