# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خراسان 19279 0 (0%) - - 1 روز پیش
2 پتروشیمی شیراز 19279 0 (0%) - - 1 روز پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره پریل / پتروشیمی شیراز