# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خراسان 24691 0 (0%) - - 11 ماه پیش
2 پتروشیمی شیراز 25651 0 (0%) - - 10 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره پریل / پتروشیمی شیراز