# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کردستان 99116 -INF (-100%) 99c5646f0b6a28e41a776001b5166c40 99c5646f0b6a28e41a776001b5166c40 5 ساعت پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 / پتروشیمی کردستان