# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خوزستان 293000 0 (0%) - - 2 هفته پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین / پتروشیمی خوزستان