# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی قائد بصیر 166730 0 (0%) - - 11 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی / پتروشیمی قائد بصیر