# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی تبریز 116373 0 (0%) - - 7 روز پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 / پتروشیمی تبریز