# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خراسان 12783 0 (0%) - - 6 روز پیش
2 پتروشیمی شیراز 12783 0 (0%) - - 5 روز پیش

نمودار قیمت ماهانه ی آمونیاک (گاز) / پتروشیمی شیراز