# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خراسان 15060 0 (0%) - - 1 روز پیش
2 پتروشیمی شیراز 15060 0 (0%) - - 1 روز پیش

نمودار قیمت ماهانه ی آمونیاک (گاز) / پتروشیمی شیراز