# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کرمانشاه 12132 0 (0%) - - 8 ماه پیش
2 پتروشیمی خراسان 15201 0 (0%) - - 12 ماه پیش
3 پتروشیمی شیراز 11499 0 (0%) - - 7 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی آمونیاک (مایع) / پتروشیمی کرمانشاه