# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی جم 39574 0 (0%) - - 10 ساعت پیش
2 پلیمر کرمانشاه 40332 0 (0%) - - 4 هفته پیش
3 پتروشیمی مارون 40332 0 (0%) - - 4 هفته پیش
4 پتروشیمی امیرکبیر 37448 0 (0%) - - 10 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 / پلیمر کرمانشاه