# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی جم 89362 0 (0%) - - 9 ماه پیش
2 پلیمر کرمانشاه 122672 0 (0%) - - 4 ماه پیش
3 پتروشیمی مارون 122672 0 (0%) - - 4 ماه پیش
4 پتروشیمی امیرکبیر 37448 0 (0%) - - 5 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 / پتروشیمی مارون