# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پلیمر کرمانشاه 84127 0 (0%) - - 4 هفته پیش
2 پتروشیمی جم 79731 0 (0%) - - 2 هفته پیش
3 پتروشیمی امیرکبیر 36983 0 (0%) - - 3 سال پیش
4 پتروشیمی مارون 83664 0 (0%) - - 9 ساعت پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 / پتروشیمی جم