امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی 1202
(Polyvinyl Choride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6850 0 (0%) 6850 6850 12 ساعت پیش
پی وی سی 1302
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6850 0 (0%) 6850 6850 12 ساعت پیش
پی وی سی 2070
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 1 هفته پیش
پی وی سی 3090
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 1 هفته پیش
پی وی سی 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 3 ماه پیش
پی وی سی 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 8 ماه پیش
پی وی سی 7244-اروند
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 2 ماه پیش
پی وی سی 6834-اروند
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 2 هفته پیش

سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی P1300
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 2 ماه پیش
پی وی سی S57-آبادان
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3660 0 (0%) 3660 3660 7 ماه پیش
پی وی سی S57-ال جی
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی S57-بندرامام
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 8 ماه پیش
پی وی سی S57-غدیر
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 9 ماه پیش
پی وی سی S65-بندرامام
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 1 ماه پیش
پی وی سی S65-اروند
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 1 ماه پیش
پی وی سی S65-غدیر
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 1 ماه پیش
پی وی سی S70-بندر امام
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 9 ماه پیش
پی وی سی S70-آبادان
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3810 0 (0%) 3810 3810 7 ماه پیش