امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
(Polyvinyl Choride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 5 ماه پیش
پی وی سی ال جی 1302
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 5 ماه پیش
پی وی سی هانوا 2070
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 5 ماه پیش
پی وی سی هانوا 3090
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 5 ماه پیش
پی وی سی اروند 6834
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 4 ماه پیش

سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی هانوا P1300
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 2 سال پیش
پی وی سی آبادان S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 5220 0 (0%) 5220 5220 7 ماه پیش
پی وی سی ال جی S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی بندر امام S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 2 سال پیش
پی وی سی غدیر S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 3 سال پیش
پی وی سی بندر امام S6558
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 6 ماه پیش
پی وی سی اروند S6532
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4610 0 (0%) 4610 4610 9 ماه پیش
پی وی سی غدیر S6558
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3780 0 (0%) 3780 3780 1 سال پیش
پی وی سی بندر امام S7054
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4050 0 (0%) 4050 4050 1 سال پیش
پی وی سی آبادان S7054
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4150 0 (0%) 4150 4150 2 سال پیش