اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان بانک اقتصاد نوین 1012 50 32420 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 50 25 57000 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 23000 1396/03/07
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 47226 1396/03/07
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان پارسیان 60 20 82600 1396/03/07
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 200 25 49500 1396/03/07
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان پارسیان 60 20 75200 1396/03/07
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 40 25 46000 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 40 25 52000 1396/03/07
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 40 25 52000 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 55000 1396/03/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان بانک اقتصاد نوین 770 50 33415 1396/03/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 88 50 38280 1396/03/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 110 50 37310 1396/03/06
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون آگاه 330 50 39636 1396/03/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 176 50 37529 1396/03/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 176 50 31175 1396/03/06
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 1575 50 61319 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 25 46058 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 660 50 44862 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 25 46058 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 160 40 46406 1396/03/02
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 25 47327 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 506 50 34319 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر 100 50 27224 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 39183 1396/03/02
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پیشگامان بهپرور 600 25 47327 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 294 50 38746 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 44720 1396/03/02
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 25 49928 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 273 50 38746 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 25 44755 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 42188 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 39318 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک آینده 1320 50 39318 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 1001 50 38207 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 480 40 42188 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 110 50 42899 1396/03/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 40 63719 1396/03/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 800 40 63719 1396/03/06
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 16 61319 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 168 50 61319 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 880 50 43795 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 616 50 39318 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 43795 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 616 50 42188 1396/03/02
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 315 50 63719 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 42188 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان بانک سپه 2002 50 32140 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 2992 50 31199 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 200 50 31199 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر 500 50 33613 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند مفید 3014 50 31199 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 2000 50 42188 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سینا 4400 50 38469 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 300 50 42394 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 1500 50 42394 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 3003 50 41859 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 57763 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 160 16 57763 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 38469 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 700 50 39183 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 39183 1396/03/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1000 50 42188 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 2508 50 37495 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 252 50 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون آگاه 440 50 38746 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 37495 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون فارابی 550 50 39028 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 38746 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 630 50 43795 1396/03/01
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 220 50 39990 1396/03/01
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 41312 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون فارابی 946 50 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 41057 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 37495 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 273 50 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 798 50 38746 1396/03/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 154 50 34580 1396/02/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 55 10 63974 1396/02/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 30 10 75100 1396/02/26
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام بانک ملت 2508 50 32759 1396/02/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 46924 1396/02/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 38207 1396/02/26
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند بانک سپه 110 50 33695 1396/02/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 990 50 38682 1396/02/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 504 50 38469 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون آگاه 66 50 39782 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان مفید 110 50 36029 1396/02/26
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 100 50 38746 1396/02/25
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 408 50 41436 1396/02/25
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 41886 1396/02/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 39028 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 39028 1396/02/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 720 50 39864 1396/02/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 39545 1396/02/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون فارابی 220 50 39318 1396/03/01
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون آگاه 660 50 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 3014 50 39384 1396/02/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون آگاه 528 50 39028 1396/02/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 460 25 56000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 260 25 56000 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 10 66975 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 600 50 39188 1396/02/11
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 420 50 39063 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 44394 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1512 50 39706 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 770 50 34296 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 396 50 37378 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون آگاه 88 50 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون آگاه 242 50 39466 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 300 50 48740 1396/01/21
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1008 50 45543 1396/01/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 44641 1396/01/08
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 6996 50 41191 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 2000 50 39763 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 46808 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 550 50 41312 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 1000 50 41312 1396/03/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول آگاه 220 50 51489 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 42243 1395/12/09
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 672 50 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 374 50 45905 1395/11/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 132 50 46627 1395/11/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 66 50 45021 1396/01/21
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون آگاه 506 50 40226 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 400 50 36363 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 660 50 38746 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 40226 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 660 50 38746 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 41795 1395/10/07
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون فارابی 880 50 42394 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد 220 50 39899 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد 220 50 37408 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 480 50 36406 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر 1012 50 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا 110 50 34395 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم مدبر آسیا 220 50 40407 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 319 50 34834 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام تامین سرمایه نوین 308 50 34834 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا 396 50 35489 1395/03/18
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 189 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز فارابی 50 50 36971 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون آگاه 176 50 28848 1394/12/25
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 500 50 34319 1396/03/02
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 40536 1396/03/07
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 41425 1396/03/07
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز بانک ملی 300 20 6528 1396/03/07
اسید نیتریک پتروشیمی کارون بانک سامان 100 20 6900 1396/03/06
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه آگاه 200 20 8534 1396/03/06
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان اردیبهشت ایرانیان 1000 20 8534 1396/03/06
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 200 20 8534 1396/03/07
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان اردیبهشت ایرانیان 100 18 8534 1396/03/06
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 555 18 8534 1396/03/07
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون بانک سامان 100 20 128363 1396/03/06
پارازایلین پتروشیمی برزویه پارسیان 1000 20 28028 1396/03/06
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه آگاه 1500 20 6916 1396/03/06
سود کاستیک پتروشیمی اروند مفید 5000 20 7200 1396/03/06
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 500 20 4034 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی آبادان باهنر 500 20 6080 1395/09/09
استایرن منومر پتروشیمی پارس بانک اقتصاد نوین 360 20 35688 1396/03/03
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 220 20 38669 1396/03/03
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند بانک ملی 88 20 32002 1396/03/03
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان بانک ملت 200 20 26131 1396/03/03
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه پارسیان 1000 20 22731 1396/03/03
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 700 20 22809 1395/04/02
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 330 20 24357 1396/03/03
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون خبرگان سهام 110 20 24357 1396/03/03
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 506 20 24357 1396/03/03
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 506 20 22632 1396/02/27
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 1000 20 19231 1396/03/03
اسید استیک پتروشیمی فن آوران باهنر 506 20 13775 1396/03/03
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه پارسیان 500 20 19231 1396/03/03
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 500 20 15383 1395/03/29
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون بانک دی 2000 20 44428 1396/03/03
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران بانک صنعت و معدن 1500 20 44428 1396/03/03
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 33223 1396/03/03
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی اقتصاد بیدار 400 20 3400 1396/03/03
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران سی ولکس 100 20 2200 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم کالای خاورمیانه 200 20 1900 1396/03/07
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 22223 1396/02/27
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون فارابی 110 20 23468 1396/03/03
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 220 20 23468 1396/03/03
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 220 20 23468 1396/03/03
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند بانک ملی 550 20 28500 1396/02/27
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 200 20 1400 1396/02/27
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون بانک سامان 100 20 1000 1396/03/06
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان باهنر - 20 - 1395/03/09
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه اردیبهشت ایرانیان 50 20 48892 1396/02/27
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان اردیبهشت ایرانیان 250 20 48892 1396/03/03
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 44 20 23997 1395/10/01
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 88 20 25005 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه آگاه 500 20 6978 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان باهنر 1000 20 7449 1396/03/03
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز بانک تجارت 500 20 7449 1396/03/07
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند سی ولکس 50 20 9520 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان ایساتیس پویا 200 20 25500 1396/02/30
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 500 20 18430 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان مبین سرمایه 150 20 23000 1395/12/14
بنزن پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 1000 20 36599 1396/03/03
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز بانک ملی 250 20 7256 1394/12/19
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
لوب کات سبک پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز مفید - 400 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
قیر MC250 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر PG5822 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 6070 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6416 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17