اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان بانک صادرات 253 50 144925 1397/12/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان بانک سپه 55 50 138757 1397/12/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان بانک سامان 407 50 143479 1397/12/26
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان بانک سامان 115 20 220000 1397/12/26
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان بانک سامان 32 40 230000 1397/12/26
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان بانک سامان 115 20 260000 1397/12/26
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان بانک سامان 36 40 230000 1397/12/26
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان بانک سامان 50 50 230000 1397/12/26
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام خبرگان سهام 800 50 76061 1397/12/26
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر 50 50 69475 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک سامان 66 50 136193 1397/12/26
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان بانک سامان 150 20 260000 1397/12/26
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 50 25 105442 1397/12/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 130 25 102389 1397/12/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 104 20 100170 1397/12/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 104 20 111424 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 300 50 91783 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 170 50 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 451 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 750 50 80149 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 77789 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 360 50 79837 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون فارابی 110 50 94202 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون فارابی 110 50 105864 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون فارابی 110 50 94202 1397/12/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس بانک صنعت و معدن 400 25 105442 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز بانک ملی 500 50 81322 1397/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 82268 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 111203 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 108328 1397/12/25
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 50 25 111424 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون فارابی 220 50 94202 1397/12/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان بانک تجارت 154 50 113246 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون فارابی 88 50 94202 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون فارابی 88 50 94202 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام باهنر 900 50 84691 1397/12/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 25 99436 1397/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 82679 1397/12/25
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی بندرامام خبرگان سهام 2607 50 67809 1397/12/25
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی غدیر باهنر 200 50 67809 1397/12/25
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی آبادان باهنر 200 50 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی اروند بانک مسکن 440 50 67809 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال بانک صنعت و معدن 105 50 94202 1397/12/25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 96255 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله مفید 2112 50 84691 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال بانک صنعت و معدن 105 50 94202 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک صنعت و معدن 1012 50 86978 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک تجارت 4224 50 86978 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام باهنر 2600 50 85438 1397/12/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله مفید 220 50 85538 1397/12/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 110 50 85538 1397/12/21
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 80 25 102389 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 94202 1397/12/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان بانک تجارت 154 50 115886 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام باهنر 900 50 84691 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 111203 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال بانک صنعت و معدن 105 50 94202 1397/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 82268 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون فارابی 220 50 94202 1397/12/25
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند بانک مسکن 704 50 70439 1397/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 10 125205 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 480 50 84691 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 480 50 84691 1397/12/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 70 10 125205 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 85438 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 504 50 85438 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون خبرگان سهام 220 50 85438 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 744 50 79837 1397/12/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان بانک کشاورزی 154 50 117962 1397/12/21
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 1440 50 85553 1397/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 240 25 99436 1397/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 75 25 89228 1397/12/21
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 504 50 82268 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 78194 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 154 50 86978 1397/12/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 330 50 84691 1397/12/21
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 110 50 84691 1397/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 99540 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 91376 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 94 50 91376 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 1600 50 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون فارابی 440 50 94202 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 144 50 91348 1397/12/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 126 50 105864 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون فارابی 110 50 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 294 50 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 70 50 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 400 50 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون فارابی 110 50 94202 1397/12/25
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام بانک ملی 1001 50 71961 1397/12/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 105864 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 240 50 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 100 50 105864 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون فارابی 330 50 94202 1397/12/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 294 50 116485 1397/12/18
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند خبرگان سهام 55 50 75828 1397/12/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان بانک صنعت و معدن 154 50 113539 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 100 25 101545 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 25 25 101545 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 25 25 101545 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 25 25 101545 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 25 25 101545 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز بانک ملی 25 25 101545 1397/12/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز بانک ملی 165 10 126932 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 110 25 105391 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 110 25 105391 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 110 25 103438 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 110 25 105391 1397/12/14
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز بانک ملی 40 25 101660 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 154 50 117875 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 55 50 118671 1397/12/14
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 66 50 83191 1397/12/14
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 200 50 91348 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون فارابی 220 50 91348 1397/12/13
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان بانک سامان 100 20 260000 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون فارابی 110 50 91348 1397/12/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 104849 1397/12/13
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد توازن بازار 288 50 79340 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 1386 50 67622 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم صبا جهاد 594 50 73747 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند بانک ملی 90 50 74705 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد 418 50 75136 1397/12/07
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون فارابی 220 50 90092 1397/12/06
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 770 50 88150 1397/11/29
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 106322 1397/12/06
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 912 50 92072 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 99355 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند بانک ملی 460 50 99355 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 99355 1397/12/06
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند بانک سپه 484 50 71065 1397/12/04
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 90 50 81097 1397/11/30
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 30 25 94101 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 82764 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 1000 50 75892 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله مفید 220 50 85152 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 120 50 82314 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 77491 1397/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 90744 1397/11/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 504 50 74470 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 50 25 83818 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 100 25 78858 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 98282 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 93551 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 10 118217 1397/11/16
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 50 25 92275 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 97366 1397/11/15
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال مفید 88 50 92436 1397/11/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سینا 506 50 111656 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 1008 50 84127 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 86978 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون خبرگان سهام 308 50 86978 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 144 50 78992 1397/11/02
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 336 50 79640 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 192 50 78992 1397/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 97420 1397/11/01
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 25 25 96369 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام سینا 506 50 84307 1397/10/25
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال مفید 105 50 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 420 50 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون فارابی 154 50 81645 1397/11/08
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 320 50 90603 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال مفید 110 50 99329 1397/10/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام بانک پاسارگاد 220 50 93288 1397/10/18
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال مفید 110 50 104741 1397/10/17
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال مفید 210 50 93467 1397/10/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 92613 1397/10/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان بانک ملت 77 50 147699 1397/10/01
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 1386 50 91852 1397/09/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال مفید 105 50 94176 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 99222 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند بانک ملی 2000 50 98476 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 220 50 86952 1397/09/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 80 50 92435 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 104188 1397/09/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان شهر 55 50 95901 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز بانک ملی 30 25 100533 1397/08/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 110 50 87846 1397/08/29
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 525 50 96150 1397/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 40 25 101398 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 66 50 93821 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 110 50 99475 1397/08/15
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 82837 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 154 50 95545 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام بانک آینده 440 50 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 180 50 90512 1397/08/07
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 66 50 113469 1397/07/30
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 10 103865 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله مفید 154 50 48938 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله مفید 66 50 48722 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 55 50 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله مفید 110 50 49749 1397/06/06
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 105864 1397/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 40 10 107418 1397/05/30
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 330 50 49181 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 616 50 47630 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 836 50 56572 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 51832 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال مفید 147 50 58660 1397/05/07
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 160 40 73431 1397/04/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 400 40 116485 1397/12/18
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 46005 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 480 50 46568 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 75600 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام بانک آینده 220 50 60064 1397/04/12
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 176 50 52409 1397/04/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 58174 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 70830 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم صبا جهاد 407 50 47179 1397/03/29
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 50 50 52099 1397/03/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 88 50 57415 1397/02/31
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 105 50 51639 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 47830 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان سهم آشنا 216 50 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 50 25 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 66 50 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 53525 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 71550 1397/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند بانک ملی 60 50 53535 1397/01/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 506 50 49953 1397/01/05
قیر PG5822 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک - - - - -
قیر MC250 نفت جی خبرگان سهام 2000 40 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 100 40 16650 1396/12/21
قیر PG6422 نفت جی خبرگان سهام 5000 40 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 200 40 14454 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تبریز - - - - -
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 2700 40 13998 1396/12/21
قیر 85100 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13350 1396/12/23
گندم خوراکی قزوین باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان باهنر 400 10 9020 1396/12/23
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 100 20 111140 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 29332 500 26190 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 23749 500 24603 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 6834 200 35031 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 3732 200 40560 1396/12/22
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز سینا 10000 10 9380 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 58360 500 27977 1396/12/22
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان باهنر 3000 40 14578 1396/12/21
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد نهایت نگر 40 40 11000 1396/12/21
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 500 40 13600 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 200 40 14254 1396/12/21
قیر 6070 صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان - - - - -
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 150 40 13798 1396/12/19
قیر 6070 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 600 40 13350 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان خبرگان سهام 10000 400 10914 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان - - - - -
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان باهنر 2000 40 4664 1396/12/21
گوگرد کلوخه پالایش نفت آبادان - - - - -
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک - - - - -
گوگرد کلوخه پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) - - - - -
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک باهنر 700 40 11664 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد آبادان - - - - -
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 200 40 14298 1396/12/21
قیر PG7010 نفت جی خبرگان سهام 2000 40 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 500 40 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 800 40 13900 1396/12/22
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 1000 40 14454 1396/12/21
قیر PG6416 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 400 40 13600 1396/12/19
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران مفید 20 10 100500 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه بانک کارآفرین 1000 10 9380 1396/12/20
گندم دورم ایلام سینا 2000 10 9380 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا نهایت نگر 50 20 917250607 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین بانک کارآفرین 3000 10 33000 1396/12/20
قیر 4050 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 100 40 14404 1396/12/19
جوجه یک روزه گوشتی تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان بهمن 62000 20000 16000 1396/12/19
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان - - - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 400 50 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 49100 1396/11/10
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 60582 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 94053 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون خبرگان سهام 264 50 94053 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند بانک ملی 170 50 53905 1396/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 77 50 60436 1397/05/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 59000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 105 50 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 66 50 115000 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 40 18 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1100 20 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 72 50 45485 1396/07/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright 641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 484 50 40285 1396/07/01
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 110 50 38411 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 121 50 37233 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم صبا جهاد 495 50 38163 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 420 50 50357 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سهم آشنا 1100 20 122323 1397/12/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 72 50 34370 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 47332 1396/03/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 84 50 118521 1397/08/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 300 50 82268 1397/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 1200 50 82268 1397/12/21
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز بانک ملی 500 50 82679 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 288 50 82718 1397/11/15
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1032 50 94202 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد 220 50 39899 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 480 50 36406 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر 1012 50 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا 110 50 34395 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم مدبر آسیا 220 50 40407 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا 396 50 35489 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 319 50 34834 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز فارابی 50 50 36971 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 50 50 73345 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون بانک سامان 40 20 142366 1397/12/26
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان باهنر 100 18 13523 1397/12/26
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 1665 18 13523 1397/12/26
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون بانک سامان 40 20 124535 1397/12/26
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون بانک سامان 36 20 173376 1397/12/26
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز بانک ملی 300 20 7096 1397/12/26
اسید نیتریک پتروشیمی کارون بانک سامان 40 20 7500 1397/12/26
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام بانک سپه 1000 20 51153 1397/12/25
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه بانک پاسارگاد 1000 20 51153 1397/12/25
اسید استیک پتروشیمی فن آوران باهنر 115 20 34556 1397/12/25
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه بانک پاسارگاد 1500 20 67499 1397/12/25
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 700 20 22809 1395/04/02
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه بانک تجارت 100 20 83730 1397/12/25
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان باهنر 450 20 83730 1397/12/25
پارازایلین پتروشیمی برزویه بانک پاسارگاد 20 20 87362 1397/12/25
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه بانک پاسارگاد 500 20 46563 1397/12/25
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا پارسیان 160 20 19018 1396/03/24
استایرن منومر پتروشیمی پارس سهم آشنا 1008 20 83401 1397/12/25
سود کاستیک پتروشیمی اروند بانک ملی 3000 20 13962 1397/12/25
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 500 20 4034 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی آبادان باهنر 500 20 13962 1397/12/22
اوره پریل پتروشیمی خراسان اردیبهشت ایرانیان 2500 20 15645 1397/12/25
اوره پریل پتروشیمی شیراز بانک تجارت 1000 20 16225 1397/12/26
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه بانک صنعت و معدن 3000 20 14980 1397/12/25
اوره گرانول پتروشیمی پردیس آگاه 3000 20 14980 1397/12/22
اوره گرانول پتروشیمی رازی اقتصاد بیدار 200 20 14980 1397/12/22
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان بانک صنعت و معدن 60 20 74344 1397/12/25
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی اقتصاد بیدار 504 20 6050 1397/12/22
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران سی ولکس 10000 20 1750 1397/12/18
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم کالای خاورمیانه 300 20 5500 1397/12/19
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند بانک ملی 2200 20 90707 1397/12/22
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 880 20 49318 1397/12/22
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون خبرگان سهام 418 20 49318 1397/12/25
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 200 20 49318 1397/12/25
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 110 20 49318 1397/12/22
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 220 20 88288 1397/12/22
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند بانک ملی 880 20 95000 1397/12/22
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 330 20 43816 1397/12/22
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون خبرگان سهام 66 20 43816 1397/12/25
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 50 20 43816 1397/12/25
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 66 20 43816 1397/12/22
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه آگاه 200 20 12934 1397/12/19
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان باهنر 700 20 13523 1397/12/26
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 300 20 13523 1397/12/26
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 92014 1397/12/18
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 87996 1397/12/18
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک بانک صنعت و معدن 500 20 26050 1397/12/12
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 165 20 53437 1397/12/08
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 220 20 64322 1397/12/08
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 66 20 77498 1397/08/05
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون ملل پویا 60 20 60711 1397/07/18
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران بانک صنعت و معدن 500 20 51116 1397/07/04
متیلن دی فنیل ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون بانک سامان 36 20 116895 1397/05/20
متیلن دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون بانک سامان 40 20 106071 1397/05/20
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه بانک تجارت 400 20 10000 1397/05/14
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه بانک تجارت 400 20 10000 1397/05/14
شکر خام برزیل باهنر 5000 10 24000 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 520 20 106558 1396/12/23
گندم خوراکی ایلام باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی فارس سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان - - - - -
گندم خوراکی گلستان - - - - -
گندم خوراکی یزد فارابی 400 10 9020 1396/12/21
گندم خوراکی کردستان فارابی 400 10 9020 1396/12/21
گندم خوراکی مرکزی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان - - - - -
گندم خوراکی همدان باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی کرمانشاه سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خراسان رضوی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان سینا 1000 10 9020 1396/12/22
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه پیشگامان بهپرور 1000 40 14252 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 370 20 121184 1396/12/23
گندم دورم کرمان سینا 2000 10 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان سینا 2000 10 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران باهنر 100 40 16650 1396/12/22
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 150 40 16650 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز باهنر 900 40 14452 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ستاره جنوب 20 20 116331 1396/12/20
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ستاره جنوب 40 20 112139 1396/12/20
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند آفتاب درخشان خاورمیانه 300 20 20000 1396/08/24
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان ایساتیس پویا 200 20 41000 1397/11/28
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه آگاه 4000 20 7028 1396/05/15
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 200 20 1400 1396/04/24
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون بانک سامان 40 20 400 1397/12/26
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان باهنر - 20 - 1395/03/09
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه آگاه 500 20 6978 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان باهنر 1500 20 7512 1396/05/15
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز بانک تجارت 500 20 7569 1396/05/22
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 500 20 18430 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان مبین سرمایه 150 20 23000 1395/12/14
بنزن پتروشیمی بندرامام بانک سپه 1500 20 75442 1397/12/25
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز بانک ملی 250 20 7256 1394/12/19
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
قیر 6070 پالایش نفت شیراز مفید 500 40 13600 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران باهنر 500 40 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک باهنر 1000 40 13350 1396/12/22
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز مفید 200 40 13850 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک باهنر 400 40 13600 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6416 پالایش نفت شیراز مفید 200 40 13850 1396/12/19
قیر MC250 پالایش نفت شیراز مفید 300 40 18336 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز پیشگامان بهپرور 4000 400 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک باهنر 600 40 13350 1396/12/19
قیر PG5822 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
لوب کات سبک پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17