اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 320 50 39033 1396/06/01
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 210 50 38088 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 40436 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 43029 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 44156 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 903 50 38088 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 47332 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 600 50 43217 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 105 50 38088 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون آگاه 440 50 43217 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 43029 1396/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 38010 1396/05/23
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند بانک ملی 700 50 43217 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 43217 1396/05/23
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1008 50 38450 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 1200 50 38088 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون آگاه 418 50 38088 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 660 50 38088 1396/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 39521 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 43217 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 43217 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 550 50 43217 1396/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 39521 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 38088 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون آگاه 330 50 38439 1396/05/15
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 38088 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 154 50 43217 1396/05/23
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان پارسیان 66 50 82000 1396/05/22
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان پارسیان 60 18 82600 1396/05/22
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 200 25 51280 1396/05/22
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان پارسیان 100 20 75200 1396/05/22
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان پارسیان 66 50 82000 1396/05/22
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 48210 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/05/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 506 50 33707 1396/05/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 418 50 40486 1396/05/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 198 50 42485 1396/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 45580 1396/05/16
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 38102 1396/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 770 50 45580 1396/05/16
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 1980 50 36363 1396/05/15
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر 100 50 27224 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام بانک ملت 100 50 44685 1396/05/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان مفید 1518 50 34001 1396/05/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 180 25 56000 1396/05/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان مفید 4004 50 32696 1396/05/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 180 25 56000 1396/05/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام بانک ملت 60 50 42140 1396/05/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان مفید 2013 50 35045 1396/05/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 36521 1396/05/09
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 45886 1396/05/09
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون فارابی 396 50 37639 1396/05/09
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 39420 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 240 50 38668 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 396 50 38411 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون فارابی 220 50 38468 1396/04/12
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون آگاه 396 50 38136 1396/05/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام بانک ملت 418 20 51087 1396/05/07
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 609 50 37565 1396/05/02
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 43720 1396/05/02
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 300 50 38817 1396/05/02
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پیشگامان بهپرور 400 25 48915 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 660 50 38411 1396/04/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان شهر 110 50 34389 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 110 50 38411 1396/04/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان مبین سرمایه 286 50 36414 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 41884 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 1500 50 41626 1396/05/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 451 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام بانک سپه 1012 50 40911 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 220 50 41183 1396/04/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 70 10 70156 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام بانک سپه 506 50 37667 1396/04/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 40 10 82358 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 40203 1396/04/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 506 50 35144 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 1496 50 41183 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 594 50 41183 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام بانک سپه 1012 50 36076 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 224 40 45301 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 2992 50 32167 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 200 50 32167 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر 500 50 32167 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند مفید 2486 50 32167 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 25 48437 1396/04/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 40 53479 1396/04/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 800 40 51707 1396/05/15
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 700 50 37700 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 180 50 38163 1396/04/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان مبین سرمایه 66 50 37512 1396/04/27
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند مفید 66 50 34740 1396/04/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 2002 50 36105 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 990 50 41183 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 49848 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 36793 1396/04/27
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 25 48915 1396/04/27
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 25 50631 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 49848 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 110 50 41900 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 45301 1396/04/27
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 126 50 37624 1396/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 43789 1396/04/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 46000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 52000 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 140 50 38857 1396/04/19
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون فارابی 110 50 37603 1396/04/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 420 50 50357 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 504 50 49982 1396/05/15
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 38468 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک آینده 1540 50 38411 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 121 50 37233 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم صبا جهاد 495 50 38163 1396/04/13
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سینا 308 50 33375 1396/04/13
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 39323 1396/04/13
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 319 50 40563 1396/04/13
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 315 50 49644 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 440 50 37505 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 72 50 34370 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون فارابی 110 50 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 384 40 41016 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 110 50 41724 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 66 50 45021 1396/01/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 42704 1396/03/29
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون فارابی 132 50 37679 1396/03/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 440 50 41339 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 3531 50 36393 1396/03/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 47332 1396/03/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 320 16 47726 1396/04/27
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال مفید 105 50 37691 1396/03/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 37970 1396/03/09
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 23000 1396/03/07
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان پارسیان 60 20 82600 1396/03/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 990 50 38682 1396/02/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 480 50 38584 1396/05/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون فارابی 308 50 38584 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 39028 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون آگاه 660 50 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 308 50 37997 1396/05/09
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 10 66975 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 600 50 39188 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 770 50 34296 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون آگاه 88 50 39466 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 6996 50 41191 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 2000 50 39763 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 550 50 39153 1396/04/27
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 1000 50 38335 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول آگاه 220 50 51489 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 50 38088 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1012 50 38088 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 41795 1395/10/07
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون فارابی 550 50 42612 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد 220 50 39899 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 480 50 36406 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر 1012 50 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا 110 50 34395 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم مدبر آسیا 220 50 40407 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا 396 50 35489 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 319 50 34834 1395/03/18
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 189 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز فارابی 50 50 36971 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 400 50 34618 1396/04/13
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 220 20 41546 1396/05/22
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز بانک ملی 300 20 6528 1396/05/22
اسید نیتریک پتروشیمی کارون بانک سامان 100 20 6900 1396/05/22
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون بانک سامان 100 20 117375 1396/05/22
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 220 20 39197 1396/05/22
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند بانک ملی 660 20 32000 1396/05/18
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند بانک ملی 88 20 34049 1396/05/18
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام بانک سپه 500 20 23908 1396/05/18
استایرن منومر پتروشیمی پارس بانک اقتصاد نوین 360 20 39217 1396/05/18
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 440 20 36379 1396/05/18
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون بانک دی 2000 20 40150 1396/05/18
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران بانک صنعت و معدن 1500 20 40150 1396/05/18
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان بانک سپه 200 20 25222 1396/05/18
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 27239 1396/05/18
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون فارابی 110 20 27239 1396/05/18
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 220 20 27239 1396/05/18
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 110 20 27239 1396/05/18
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه پارسیان 800 20 23347 1396/05/18
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 700 20 22809 1395/04/02
اسید استیک پتروشیمی فن آوران باهنر 506 20 14841 1396/05/18
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه پارسیان 500 20 20421 1396/05/18
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا پارسیان 160 20 19018 1396/03/24
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه بانک تجارت 50 20 49674 1396/05/18
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان اردیبهشت ایرانیان 200 20 49674 1396/05/18
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی اقتصاد بیدار 400 20 3400 1396/05/18
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران سی ولکس 100 20 2200 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم کالای خاورمیانه 200 20 2000 1396/05/22
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 88 20 26914 1396/05/18
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 38737 1396/05/18
سود کاستیک پتروشیمی اروند مبین سرمایه 5000 20 7674 1396/05/15
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 500 20 4034 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی آبادان باهنر 700 20 7269 1396/05/07
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان اردیبهشت ایرانیان 100 18 5486 1396/05/15
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 555 18 5708 1396/05/22
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه آگاه 4000 20 7028 1396/05/15
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه آگاه 200 20 5486 1396/05/15
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان اردیبهشت ایرانیان 1000 20 5486 1396/05/15
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 200 20 5708 1396/05/22
پارازایلین پتروشیمی برزویه پارسیان 1000 20 27784 1396/05/15
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 220 20 28937 1396/05/11
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون خبرگان سهام 110 20 29895 1396/05/18
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 506 20 29895 1396/05/18
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 110 20 29895 1396/05/18
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند آفتاب درخشان خاورمیانه 100 20 25500 1396/04/25
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان سهام گستران شرق 300 20 21000 1396/05/16
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 200 20 1400 1396/04/24
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون بانک سامان 100 20 1000 1396/03/27
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان باهنر - 20 - 1395/03/09
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 88 20 25005 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه آگاه 500 20 6978 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان باهنر 1500 20 7512 1396/05/15
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز بانک تجارت 500 20 7569 1396/05/22
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 500 20 18430 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان مبین سرمایه 150 20 23000 1395/12/14
بنزن پتروشیمی بندرامام بانک سپه 2000 20 34722 1396/05/18
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز بانک ملی 250 20 7256 1394/12/19
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
لوب کات سبک پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز مفید - 400 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
قیر MC250 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر PG5822 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 6070 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6416 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17