آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 65904 - سلف - - 302 - - - 1396/12/26
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 50251 50251 سلف (مچینگ) 50251 50251 - 520 520 26 1396/12/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 49248 49248 سلف 49248 49248 2002 1100 1100 54 1396/12/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 49555 50446 سلف 50099 51399 1562 2442 1562 78 1396/12/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 47644 49257 سلف 49179 49899 770 1298 770 37 1396/12/26
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38633 38633 نقدی 38633 38633 500 25 25 965 1396/12/23
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 10726 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 60419 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
روغن خام سویا آرژانتین 33000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
روغن خام سویا پاراگوئه - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 44874 44874 نقدی (مچینگ) 44874 44874 - 88 88 3 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی (مچینگ) 13350 13350 - 275 275 3 1396/12/23
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 32500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - - - - - - - - - -
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 63510 63510 نقدی (مچینگ) 63510 63510 - 44 44 2 1396/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 60749 60749 نقدی 60749 60749 220 110 88 5 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 54717 56618 نقدی 56489 56909 220 638 220 12 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 67242 67242 نقدی 67242 67242 150 90 50 3 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 54717 56599 نقدی 56479 56837 408 1104 408 23 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 49499 49499 نقدی 49499 49499 120 80 80 3 1396/12/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 57727 57727 سلف (مچینگ) 57727 57727 - 220 220 12 1396/12/21
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 48 48 2 1396/12/21
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 43948 43948 سلف 43948 43948 2992 2992 2992 131 1396/12/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 97918 97918 نقدی (مچینگ) 97918 97918 - 30 30 2 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 54717 56381 نقدی 56222 56629 672 1197 672 37 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 54717 56588 نقدی 56529 56689 525 1617 525 29 1396/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 61853 61853 نقدی 61853 61853 154 110 88 5 1396/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 60749 63539 نقدی 63539 63539 126 231 126 8 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 52512 54027 نقدی 53799 54912 750 960 750 40 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 نقدی 38503 38619 180 280 180 6 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 53266 54686 نقدی 54499 54919 750 1210 750 41 1396/12/21
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 71073 76246 نقدی 76132 76779 750 1270 750 57 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 54717 56915 نقدی 56469 57819 504 1197 504 28 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 67242 67242 نقدی 67242 67242 200 80 50 3 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 65339 65339 نقدی 65339 65339 100 30 30 1 1396/12/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 69195 69195 نقدی 69195 69195 600 250 200 13 1396/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 60749 60749 نقدی 60749 60749 220 154 110 6 1396/12/21
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 55142 55142 نقدی 55142 55142 1512 1512 1512 83 1396/12/21
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 105403 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 نقدی (مچینگ) 72903 72903 - 50 50 3 1396/12/20
اسلاک واکس سنگین ویژه 8% نفت سپاهان 26800 26800 نقدی (مچینگ) 26800 26800 - 23 23 616 1396/12/20
گندم خوراکی همدان 9020 9020 نقدی 9020 9020 5000 200 200 1 1396/12/20
گندم خوراکی ایلام - - - - - - - - - -
گندم خوراکی یزد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مازندران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی البرز - - - - - - - - - -
گندم خوراکی لرستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی بوشهر - - - - - - - - - -
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کردستان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 800 800 7 1396/12/23
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان رضوی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی اصفهان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 400 400 3 1396/12/20
گندم خوراکی سمنان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی گیلان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی تهران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمانشاه 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی اردبیل - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان شمالی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی قزوین 9020 9270 نقدی 9241 9299 800 1600 800 7 1396/12/20
گندم خوراکی فارس 9020 9020 نقدی 9020 9020 1600 1200 1200 10 1396/12/23
گندم خوراکی خوزستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی زنجان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مرکزی 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9020 9159 نقدی 9159 9159 800 1600 800 7 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 58596 58596 سلف 58596 58596 286 176 176 10 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 917250607 نقدی 917250607 917250607 - - - 45 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 56599 56599 سلف 56599 56599 66 66 66 3 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 116331 116331 نقدی 116331 116331 20 20 20 2 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان - - - - - - - - - -
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 100500 - نقدی - - 20 - - - 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 55580 55580 نقدی (مچینگ) 55580 55580 - 1364 1364 75 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 55580 55580 نقدی (مچینگ) 55580 55580 - 462 462 25 1396/12/15
قیر MC250 قیران پخش ستاره ایرانیان 16650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر MC250 نفت پاسارگاد شیراز - - - - - - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 16650 16650 نقدی 16650 16650 200 200 200 3 1396/12/23
قیر PG7010 قیران پخش ستاره ایرانیان 14300 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد اراک - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه - - - - - - - - - -
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند فیروزکوه - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ورامین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 52534 52534 نقدی (مچینگ) 52534 52534 - 72 72 3 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 9000 9000 103 1396/12/20
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر PG6422 قیران پخش ستاره ایرانیان 13900 - نقدی - - 2500 - - - 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس - - - - - - - - - -
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز - - - - - - - - - -
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 49205 49205 سلف 49205 49205 1012 726 506 24 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 61203 63784 نقدی 63348 64559 2024 3850 2024 129 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 52534 52534 نقدی 52534 52534 1100 44 44 2 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی (مچینگ) 41205 41205 - 12 12 494 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 49793 49793 نقدی (مچینگ) 49793 49793 - 66 66 3 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 50640 50640 نقدی (مچینگ) 50640 50640 - 22 22 1 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 57787 57787 نقدی 57787 57787 2200 44 44 2 1396/12/15
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 54388 59826 نقدی 59826 59826 504 1512 504 30 1396/12/15
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 53026 57424 سلف 57318 57666 352 1727 352 20 1396/12/15
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 53381 53381 سلف 53381 53381 220 44 22 1 1396/12/15
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 53381 53381 نقدی 53381 53381 110 22 22 1 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 57787 57787 سلف 57787 57787 330 220 220 12 1396/12/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 54476 58573 سلف 58238 59000 418 2255 418 24 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 55580 55580 نقدی (مچینگ) 55580 55580 - 66 66 3 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 52534 52534 نقدی 52534 52534 66 22 22 1 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 20 20 1 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 52534 52534 نقدی 52534 52534 1100 462 418 21 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 52534 52603 سلف 52535 52739 1500 1750 1500 78 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 52534 52534 سلف 52534 52534 1500 110 20 1 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 52534 52534 نقدی (مچینگ) 52534 52534 - 66 66 3 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 40693 40693 نقدی (مچینگ) 40693 40693 - 132 132 5 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 39472 41732 نقدی 41639 42679 572 2552 572 23 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 41550 41550 سلف 41550 41550 500 120 100 4 1396/12/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 40693 40705 سلف 40694 40739 1700 1860 1700 69 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 55103 55103 نقدی (مچینگ) 55103 55103 - 50 50 2 1396/12/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 51421 56563 سلف 56563 56563 132 1452 132 7 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 51353 - نقدی - - 504 24 - - 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 69206 69206 نقدی (مچینگ) 69206 69206 - 60 60 4 1396/12/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 53164 53164 نقدی (مچینگ) 53164 53164 - 110 110 5 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 50775 50775 نقدی 50775 50775 88 44 44 2 1396/12/08
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 50488 50488 نقدی (مچینگ) 50488 50488 - 48 48 2 1396/12/08
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 نقدی 54000 54449 150 280 150 8 1396/12/08
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 55398 55398 نقدی 55398 55398 552 552 552 30 1396/12/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 53164 - نقدی - - 240 - - - 1396/12/07
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 53244 55463 نقدی 55259 56259 1804 3608 1804 100 1396/12/07
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 54717 56976 نقدی 56670 57399 1488 3216 1488 84 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 53244 56045 نقدی 55921 56179 240 1120 240 13 1396/12/08
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 53244 55767 نقدی 55666 56111 770 1804 770 42 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 72795 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 59362 65298 نقدی 65298 65298 168 5901 168 10 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 72795 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 60654 - نقدی - - 220 22 - - 1396/12/07
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 53244 57128 نقدی 56730 57539 903 1995 903 51 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 56044 56909 نقدی 56899 56939 105 189 105 5 1396/12/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 50775 50775 نقدی 50775 50775 240 192 192 9 1396/12/07
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 53244 57588 نقدی 57588 57588 126 588 126 7 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 71295 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 53203 53203 سلف 53203 53203 220 220 220 11 1396/12/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 104200 104200 سلف 104200 104200 52 13 13 1 1396/12/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 75757 - نقدی - - 100 - - - 1396/12/06
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 160000 160000 نقدی 160000 160000 67 22 22 3 1396/12/06
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 68780 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 75757 - نقدی - - 100 - - - 1396/12/06
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 70980 - نقدی - - 100 - - - 1396/12/06
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 57274 57274 سلف 57274 57274 5005 209 209 11 1396/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 55103 55103 نقدی 55103 55103 960 288 264 14 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 56288 56288 نقدی (مچینگ) 56288 56288 - 286 286 16 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 57778 57778 نقدی 57778 57778 1012 132 88 5 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 49571 49571 نقدی (مچینگ) 49571 49571 - 600 600 29 1396/10/30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 57778 - نقدی - - 110 - - - 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 57274 57274 نقدی 57274 57274 132 66 66 3 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی (مچینگ) 55171 55171 - 40 40 2 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 53631 53631 سلف (مچینگ) 53631 53631 - 66 66 3 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 51150 51880 سلف 51880 51880 50 140 50 2 1396/11/28
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 53718 53718 نقدی (مچینگ) 53718 53718 - 22 22 1 1396/11/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 53533 56692 سلف 56669 56749 77 429 77 4 1396/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 57374 60440 نقدی 60247 60819 110 990 110 6 1396/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 51315 56446 نقدی 56446 56446 352 3564 352 19 1396/11/24
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 72022 - نقدی - - 201 - - - 1396/11/14
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 75864 - نقدی - - 1008 - - - 1396/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 57192 - نقدی - - 240 - - - 1396/11/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی 49100 49100 480 192 144 7 1396/11/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 54834 54834 نقدی (مچینگ) 54834 54834 - 44 44 2 1396/11/09
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 48790 53669 نقدی 53669 53669 315 1764 315 16 1396/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 58580 58580 سلف 58580 58580 220 220 220 12 1396/11/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 67905 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/08
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 49164 - سلف - - 3597 3597 - - 1396/11/07
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 60582 63321 نقدی 62955 63709 400 1420 400 25 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 64938 64938 سلف 64938 64938 3003 1012 770 50 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 66649 67027 نقدی 66889 67339 2002 2442 2002 134 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 45985 50583 نقدی 50583 50583 50 270 50 2 1396/11/02
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 53331 - نقدی - - 400 - - - 1396/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 53331 53333 نقدی 53332 53339 132 176 132 7 1396/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 53331 55580 نقدی 55359 56927 330 1122 330 18 1396/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 52669 53857 نقدی 53688 54181 1000 2180 1000 53 1396/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 46819 50442 نقدی 49339 50819 903 1344 903 45 1396/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 53905 54443 نقدی 54289 54777 170 240 170 9 1396/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 48859 53744 نقدی 53744 53744 110 7348 110 5 1396/07/25
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 60000 - نقدی - - 50 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 60000 - نقدی - - 50 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51896 51896 نقدی (مچینگ) 51896 51896 - 22 22 1 1396/10/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 44508 44508 نقدی (مچینگ) 44508 44508 - 66 66 2 1396/10/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 46707 46707 نقدی (مچینگ) 46707 46707 - 240 240 11 1396/09/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 47480 - نقدی - - 168 - - - 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 نقدی 42119 44533 66 484 66 2 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 35524 38802 نقدی 37999 39786 240 840 240 9 1395/09/09
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 46471 - نقدی - - 288 - - - 1396/09/07
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 43057 43779 نقدی 43333 44348 273 525 273 11 1396/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44423 44423 نقدی 44423 44423 66 132 66 2 1396/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 سلف 40014 40014 264 770 264 10 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 45952 - نقدی - - 594 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 نقدی 42029 42029 96 192 96 4 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 42491 46299 نقدی 45559 47119 63 294 63 2 1396/08/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 42336 44242 نقدی 44230 44288 110 462 110 4 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - نقدی - - 770 66 - - 1396/05/16
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 38817 38817 نقدی 38817 38817 300 40 40 1 1396/05/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36076 36890 نقدی 36788 37309 1012 2420 1012 37 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38411 38411 نقدی 38411 38411 110 22 22 845 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 نقدی 46000 46000 80 80 80 3 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 38857 38857 نقدی 38857 38857 140 140 140 5 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 64653 65865 نقدی 65519 67000 2000 2800 2000 131 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 62521 68169 نقدی 68169 68169 50 460 50 3 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38163 38163 نقدی 38163 38163 495 22 22 839 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 70025 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37505 37505 نقدی 37505 37505 440 88 88 3 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم 34349 - نقدی - - 72 - - - 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 37970 - نقدی - - 1012 - - - 1396/03/09
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 نقدی 38319 38842 80 100 80 3 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 نقدی 23000 23000 25 25 25 575 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 51353 51419 نقدی 51353 52159 4400 4598 4400 226 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 50488 50488 نقدی (مچینگ) 50488 50488 - 480 480 24 1396/12/07
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 53244 57063 نقدی 56888 57390 528 2544 528 30 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 45705 45705 نقدی (مچینگ) 45705 45705 - 80 80 3 1396/12/26
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 75057 - نقدی - - 210 - - - 1396/12/26
قیر PG6422 نفت جی 13600 - نقدی - - 5000 - - - 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 13600 13600 نقدی 13600 13600 400 400 400 5 1396/12/19
استایرن منومر پتروشیمی پارس 56240 56247 نقدی 56240 56333 4992 5112 4992 280 1396/12/23
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 35535 35535 سلف 35535 35535 200 220 200 7 1396/12/23
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 54717 57295 نقدی 56999 58601 3784 7744 3784 216 1396/12/21
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 10717 10717 نقدی (مچینگ) 10717 10717 - 10 10 107 1396/12/20
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 8688 8688 نقدی (مچینگ) 8688 8688 - 40 40 347 1395/01/22
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 8674 8674 نقدی 8674 8674 200 100 100 867 1395/03/30
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 172315 172315 سلف 172315 172315 400 340 340 58 1396/12/19
قیر PG7010 نفت جی 14000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 69002 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 115912 - نقدی - - 70 - - - 1396/12/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 98740 - نقدی - - 100 - - - 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 51637 51637 نقدی (مچینگ) 51637 51637 - 24 24 1 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 51637 - نقدی - - 240 - - - 1396/12/07
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 53244 55573 نقدی 55469 55659 400 1180 400 22 1396/12/07
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 144200 144200 سلف 144200 144200 52 26 26 3 1396/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 44458 48161 نقدی 48055 48399 770 2266 770 37 1396/09/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47158 47158 نقدی (مچینگ) 47158 47158 - 22 22 1 1396/08/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 41183 37889 نقدی 37888 37938 1496 1584 1496 56 1396/04/27
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 37186 37186 نقدی (مچینگ) 37186 37186 - 22 22 818 1395/10/04
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 42865 47151 نقدی 47151 47151 200 2315 200 9 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 40065 44071 نقدی 44071 44071 50 240 50 2 1395/09/09
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 28169 28169 سلف 28169 28169 1000 1000 1000 28 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 40530 - نقدی - - 1500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 40530 - نقدی - - 2000 - - - 1395/10/01
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 23741 23741 نقدی (مچینگ) 23741 23741 - 180 180 4 1395/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 25005 30006 سلف 30006 30006 550 2354 550 16 1395/10/01
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 13006 14170 نقدی 13964 14306 828 1449 828 11 1395/10/01
پارازایلین پتروشیمی برزویه 28112 - نقدی - - 1000 - - - 1395/10/01
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28500 28624 سلف 28600 28700 550 5940 550 15 1395/10/01
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 23997 26396 نقدی 26396 26396 110 935 110 2 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/17
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 21036 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 22 22 587 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 38633 38633 نقدی 38633 38633 220 176 176 6 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 44 44 1 1395/10/04
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26507 26708 نقدی 26525 27037 110 121 110 2 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 29947 29947 نقدی 29947 29947 110 66 66 1 1396/12/23
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 26507 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 35721 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 39385 - نقدی - - 110 11 - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 4378 - نقدی - - 18 - - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 8674 - نقدی - - 99 - - - 1395/03/30
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 6528 6528 نقدی 6528 6528 300 20 20 130 1395/09/28
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 6900 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/28
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 27365 34440 سلف 33777 35444 1100 1694 1100 37 1395/09/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 13798 13798 نقدی 13798 13798 150 141 141 1 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 13650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 13350 13350 نقدی 13350 13350 200 100 100 1 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 13350 13350 نقدی 13350 13350 300 300 300 4 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 14254 14254 نقدی 14254 14254 500 200 200 2 1396/12/23
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 13600 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 16650 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 13350 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 2200 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 2000 - نقدی - - 150 - - - 1395/09/14
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9000 9900 سلف 9900 9900 200 590 200 1 1395/09/06
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 39724 39724 نقدی 39724 39724 3000 500 500 19 1396/12/23
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 11860 11860 نقدی (مچینگ) 11860 11860 - 750 750 8 1396/12/19
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 12000 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ