مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول رزین کوپلیمر
گرید
عنوان انگلیسی Copolymer Resin
آخرین قیمت 12500 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده سالفلکس کانادا
نوع بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه رزین ها
توضیحات
نمودار