مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول تیتان کرونوس 2190
گرید 2190
عنوان انگلیسی Titanium Dioxide Kronos
آخرین قیمت 13050 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده کرونوس آلمان
نوع بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه معدنی
توضیحات
نمودار