مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
استن کمهو AC
نام محصول استن کمهو
گرید AC
عنوان انگلیسی Acetone
آخرین قیمت 7100 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده کومهو کره
نوع بسته بندی بشکه 160کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه كتون ها
توضیحات
نمودار