مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
پرکلرواتیلن (PCE) PCE
نام محصول پرکلرواتیلن (PCE)
گرید PCE
عنوان انگلیسی (Perchloroethylene (PCE
آخرین قیمت 1750000 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده سولوی فرانسه
نوع بسته بندی بشکه 330 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه سایر
توضیحات
نمودار