مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
سیکلوهگزانون(ریتاردر) CYC
نام محصول سیکلوهگزانون(ریتاردر)
گرید CYC
عنوان انگلیسی (Cyclohexanone (CYC
آخرین قیمت 11000 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده UN تایوان
نوع بسته بندی بشکه 190کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه كتون ها
توضیحات
نمودار