مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
پترورزین C9 C9
نام محصول پترورزین C9
گرید C9
عنوان انگلیسی Petroleum Resin
آخرین قیمت 6900 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده هنقه چین
نوع بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه رزین ها
توضیحات
نمودار