مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
گرید EX5
عنوان انگلیسی (High Density Polyethylene (HDPE
آخرین قیمت 4450 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده امیرکبیر
نوع بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه پلی اتیلن سنگین
توضیحات
نمودار