مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول زائلین مخلوط
گرید MX
عنوان انگلیسی (Mixed Xylene (MX
آخرین قیمت 3200 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده
نوع بسته بندی
دیتاشیت TDS
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه آروماتیک ها
توضیحات
نمودار