مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول تولوئن تبریز
گرید
عنوان انگلیسی Toluene
آخرین قیمت 4400 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده تبریز
نوع بسته بندی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه آروماتیک ها
توضیحات
نمودار