مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول کبالت
گرید
عنوان انگلیسی Cobalt Octoate
آخرین قیمت 72100 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده پدیده
نوع بسته بندی بشکه 200کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه خشک كن
توضیحات
نمودار