مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول سرب
گرید
عنوان انگلیسی Lead Octoate
آخرین قیمت 8000 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده پدیده
نوع بسته بندی بشکه 250 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه خشک كن
توضیحات
نمودار