مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
گرید ZB332C
عنوان انگلیسی (Copolymer Polypropylene (CO-PP
آخرین قیمت 8650 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده نوید زرشیمی
نوع بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه كوپلیمر
توضیحات
نمودار