مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول اروزیل 200
گرید 200
عنوان انگلیسی Fumed Silica Aerosil
آخرین قیمت 44500 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده دگوسا آلمان
نوع بسته بندی کیسه 10کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه افزودنی های رنگ و رزین
توضیحات
نمودار