مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
دوده پرینتکس V دگوسا Printex V
نام محصول دوده پرینتکس V دگوسا
گرید Printex V
عنوان انگلیسی Carbon Black
آخرین قیمت 41000 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده دگوسا آلمان
نوع بسته بندی کیسه 10 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه آلی (ارگانیک)
توضیحات
نمودار