مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول CMC
گرید
عنوان انگلیسی CMC
آخرین قیمت 8000 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده ترکیه
نوع بسته بندی كيسه 20 كيلو گرمی
دیتاشیت TDS
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه غلظت‌دهنده
توضیحات
نمودار