مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
پروپیلن کربنات PC
نام محصول پروپیلن کربنات
گرید PC
عنوان انگلیسی (Propylene Carbonate (PC
آخرین قیمت 14500 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده چين
نوع بسته بندی بشکه 250 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه استرها
توضیحات
نمودار