مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
پیگمنت زرد سورناکم 1201G 1201G
نام محصول پیگمنت زرد سورناکم 1201G
گرید 1201G
عنوان انگلیسی Pigment Yellow 12 G
آخرین قیمت 45000 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده چين
نوع بسته بندی كيسه ٢٥ كيلوگرمي
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه آلی (ارگانیک)
توضیحات
نمودار