مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
گرید 209KJ
عنوان انگلیسی (Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
آخرین قیمت 4720 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده امیرکبیر
نوع بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه پلی اتیلن سبک خطی
توضیحات
نمودار