مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول پلی اتیلن سبک 2420H
گرید 2420H
عنوان انگلیسی (Low Density Polyethylene (LDPE
آخرین قیمت 6780 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده امیرکبیر
نوع بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه پلی اتیلن سبک
توضیحات
نمودار