مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول پلی اتیلن سنگین BL3-باختر
گرید BL3
عنوان انگلیسی (High Density Polyethylene (HDPE
آخرین قیمت 6350 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده باختر
نوع بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه پلی اتیلن سنگین
توضیحات
نمودار