مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
گلیسیرین G995U
نام محصول گلیسیرین
گرید G995U
عنوان انگلیسی Glycerine
آخرین قیمت 7800 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده کی ال کی مالزی
نوع بسته بندی بشکه 250 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه الكل ها و اترها
توضیحات
نمودار